Dane teleadresowe
Bolmin 123
26-060 Chęciny
NIP: 9591508797
Dane kontaktowe
tel: 793-125-570
mail: studio@tomreklamy.pl
Cofnij

Klauzula informacyjna

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych klientów.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Tomasz Kowalski prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą T.O.M. REKLAMY z siedzibą w Bolmin 123, 26-060 Chęciny, NIP: 9591508797, REGON: 380824471 (zwana dalej TOM lub Administratorem).

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

TOM jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

  • Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
  • Dane osobowe potencjalnych klientów pozyskiwane w szczególności podczas rozmów / spotkań (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu)

*  Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osoby fizycznej. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie MAGNUM. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej / prowadzenia rozmów oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Dane osobowe potencjalnych klientów

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych (przedstawiania ofert). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy usług IT (w szczególności firmy hostingowe, firmy oferujące rozwiązania z zakresu masowej wysyłki e-mail/SMS) oraz podmioty kontaktujące się z Państwem w imieniu administratora. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda lub/i usprawiedliwiony interes administratora danych jakim jest marketing bezpośrednio. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie od pracowników ofert i materiałów informacyjnych. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe klientów

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z serwisem. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy usług IT (w szczególności firmy hostingowe, firmy oferujące rozwiązania z zakresu masowej wysyłki e-mail/SMS) oraz podmioty kontaktujące się z Państwem w imieniu administratora. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia pomoc pracowników SI w zakresie serwisu i opieki nad produktami. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Administrator także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez ADMINISTRATORA moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych: T.O.M. REKLAMY Tomasz  Kowalski, Bolmin 123, 26-060 Chęciny, adres email:studio@tomreklamy.pl

Informacje dotyczące plików cookie

O zasadach stosowania plików cookie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu. 

Strona w trakcie budowy. Wkrótce wielki START!!!